Poradovník čakateľov

V súlade so smernicou Banskobystrického samosprávneho kraja  č.5/2018 o postupe prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK článok 2. odstavec 8  a článok 8. , od  15. septembra  2018  poradovníky čakateľov vedie stredisko DSS Symbia na stránke: www.bbsk.sk. 

Poradovník pre Domov sociálnych služieb, ambulantná forma – na poradovník sa dostanete po kliknutí na tento text.

Poradovník pre Špecializované zariadenie, ambulantná forma – na poradovník sa dostanete po kliknutí na tento text.

Poradovník pre Domov sociálnych služieb, pobytová - týždenná forma – na poradovník sa dostanete po kliknutí na tento text.

Poradovník pre Domov sociálnych služieb, ambulantná forma:

Poradovník pre Špecializované zariadenie, ambulantná forma:

Poradovník pre Domov sociálnych služieb, pobytová - týždenná forma:

Aktualizované: 24.09.2018