Multimediálne CD

 • Multimediálne CD1
  Multimediálne CD1
 • Multimediálne CD1
  Multimediálne CD1
 • Multimediálne CD1
  Multimediálne CD1
 • Multimediálne CD1
  Multimediálne CD1
 • Multimediálne CD1
  Multimediálne CD1
 • Multimediálne CD1
  Multimediálne CD1
 • Multimediálne CD1
  Multimediálne CD1
 • Multimediálne CD2
  Multimediálne CD2
 • Multimediálne CD2
  Multimediálne CD2
 • Multimediálne CD2
  Multimediálne CD2
 • Multimediálne CD2
  Multimediálne CD2
 • Multimediálne CD2
  Multimediálne CD2
 • Multimediálne CD2
  Multimediálne CD2
 • Multimediálne CD2
  Multimediálne CD2

Multimediálne CD ponúka zoznam základných krabicových úloh na prácu s autistami. Na CD je nafotených a popísaných 192 pracovných úloh, jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti a sú zaradené do nasledovných oblastí: rozvoj jemnej motoriky, koordinácia oko - ruka, napodobňovanie, vnímanie, poznávacie schopnosti a rozvoj sebaobslužných činností. CD obsahuje aj návod ako krabicové úlohy vyrábame a ako s nimi pracujeme. CD1 "Zoznam základných pracovných úloh pre deti s autizmom" je určené pedagógom, rodičom a všetkým, ktorí sa venujú problematike autizmu.

CD1 "Zoznam základných pracovný úloh pre deti s autizmom" sme vydali v druhej reedícii v októbri 2012 s podporou Nadácie Konto Orange, ak máte oň záujem, napíšte nám na e-mail: ddadsszv.autizmus@gmail.com  alebo ddadsszv.symbia@gmail.com

V roku 2008 sme s podporou Rotary clubu Zvolen vydali  druhé multimediálne CD2 "Zoznam základných pracovných listov pre deti s autizmom." , t.č. už nie je k dispozícii.