2% z daní

Prispejte 2 % z dane na činnosť DSS Symbia. Ďakujeme!

Domov sociálnych služieb Symbia sa uchádza o 2% dane od fyzických a právnických osôb prostredníctvom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen ( ZPMP Zvolen ). ZPMP založili rodičia našich klientov s cieľom podporovať sociálne služby v DSS Symbia. Združenie podporuje všetky aktivity, ktoré vedú k zvýšeniu samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím a k maximálne možnému začleneniu do života. Všetci členovia ZPMP  pracujú pre Združenie bez nároku na odmenu a všetky získané prostriedky smerujeme na podporu sociálnych služieb v DSS Symbia.
O činnosti Združenia a o konkrétnom využití finančných prostriedkov sa každý môže presvedčiť keď nás bude kontaktovať na tel. č. : 045 5479 647.

V roku 2021 sme výťažok 2% dane z roku 2020 použili na:

  • materiálové vybavenie tkáčskej a výtvarnej dielne,  materiálové vybavenie rehabilitácie,
  • nákup TV prijímača a rádia s CD prehrávačom,
  • nákup športových potrieb,
  • nákup nábytku a žalúzií do tried pre klientov,
  • nákup nových stoličiek do keramickej dielne a do tried pre autistov.

                             ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ  NÁS PODPORIA.


Tu si môžete stiahnuť aktuálne tlačivá na 2% :