Sponzori DSS Symbia

ĎAKUJEME za vašu pomoc!

 

ROK 2014
Účet pre dary a granty:

Štátna pokladnica
7000397708/8180
IBAN: SK078180000000700397708

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok Zvolen. Na tejto stránke ich uvádzame informatívne.

 • AIR Sypmatia Trenčín: finančný dar 200 eur na predmet činnosti strediska DSS Symbia

 

ROK 2013
Účet pre dary a granty:

Štátna pokladnica
7000397708/8180

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok Zvolen. Na tejto stránke ich uvádzame informatívne.

 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: vecný dar v hodnote 1229,28 eur ( fotoaparát s príslušenstvom, tablety, hračky )
 • Nadácia Pomoc deťom, Zvolen: vecný dar v hodnote 5 323,20 eur ( vertikalizátor Standing Frame pre imobilných klientov )
 • Ing. Georges Mahfoud, Natali export – import Zvolen: finančný dar 1000 eur na technické pomôcky pre klientov strediska DSS Symbia
 • Marián Tonhauser, Ostrá Lúka: vecný dar v hodnote 149 eur ( záhradná hojdačka )
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen : finančný dar 137,99 eur na úhradu dopravy na výlet klientov strediska DSS Symbia
 • Ing. František Bitunský, Zvolen: vecný dar notebook ASUS v hodnote 50 eur
 • Vladimír Valček, Sliač: vecnú dar v hodnote 23,39 eur ( sušič vlasov )
 • Ing.Vladimír Maňka, Zvolen: vecný dar v hodnote 220 eur (trampolína do exteriéru)
 • Sidónia Holanová, Bratislava: finančný dar 15 eur ( bez účelu určenia )

 

ROK 2012
Účet pre dary a granty:

Štátna pokladnica
7000397708/8180

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok Zvolen. Na tejto stránke ich uvádzame informatívne.

 • KMP Burotechnik Čkyně, Česká republika - 976 eur na podporu terapeutických aktivít pre klientov Strediska DSS Symbia a na supervíziu zamestnancov strediska DSS Symbia. Finančný dar je výťažok z projektu "Zbieraj toner" za rok 2011
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA Trenčín - 222 eur na predmet činnosti strediska DSS Symbia
 • Nadácia SPP zamestnanecký program - 1 200 € na projekt "Žijeme naplno" , v spolupráci s p. Martou Mamojkovou, zamestnankyňou SPP
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen - dva televízory PHILIPS s príslušenstvom, dva DVD prehrávače PIONER v celkovej hodnote 782,22 €
 • Nadácia SPP grantový program OPORA - 1 200 € na projekt "Zamestnanie pre Martinu"
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen - 231,48 € na dopravu klientov na výlet do Čierneho Balogu - Vydrovo
 • Nadácia Konto Orange - 1 300 € na projekt "Efektívne špecializované poradenstvo pre deti s autizmom"
 • Kaderníctvo ROSALIE Zvolen, p. Lucia Rohoňová - 272 € ako výťažok charitatívnej akcie "Účesy pre Symbiu" - na podporu terapeutických a voľnočasových aktivít pre klientov strediska DSS Symbia
 • Nadácia Pomoc deťom, Zvolen - 200 € na rohože oplotenia v záhrade DSS Symbia a na nákup materiálu pri obnove náterov plota v záhrade DSS Symbia

 

ROK 2011
zmena účtu od 01.05.2011:
Účet pre dary a granty:
Štátna pokladnica
7000397708/8180

 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA Trenčín - 111 € na predmet činnosti
 • Mesto Zvolen - 540 € na projekt "Word ovládam, internet chcem tiež "

V roku 2011 sme 111 € použili na nákup navitia na krosná do tkáčskej dielne, 540 € sme použili podľa projektu na nákup PC pre klientov s pripojením na internet.

 

ROK 2010
Účet pre dary a granty:
Štátna pokladnica

7000398284/8180

 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA Trenčín - 200 € na predmet činnosti.
 • Lions club Zvolen - 888 € na pomôcky do miestnosti SNOEZELEN
 • ROTARY klub Zvolen - 2 000 € na podporu terapeutických a voľnočasových aktivít klientov DSS Symbia
 • OZ PROMETHEA Rohov - 3 100 € na podporu činnosti DSS Symbia
 • KMP Burotechnik, s.r.o. Čkyně, Česká republika - 1 632 € na predmet činnosti DSS Symbia (ako výťažok projektu "Zbieraj toner")

 

V roku 2010 sme Vaše dary použili na:

 • dokúpenie kresiel a skrine pre klientov Regionálneho centra autizmu,
 • navitie dvoch tkáčskych stavov,
 • kúpu programu ALTÍK pre autistov a zvukových komunikačných tabuliek pre autistov,
 • kúpu a dopravu pomôcok na terapiu SNOEZELEN ,
 • úhradu cestovného, stravného a ubytovania na týždennom pobyte pre klientov DSS Symbia a na benefičnom koncerte VITAE LUDUS v Senici,
 • opravu rampy na hipoterapiu.