Pripravujeme

  • realizujeme projekty ktoré podporila Nadácia SPP - spolu tri projekty:
  1. zamestnanecký projekt Revitalizácia miestnosti SNOEZELEN,
  2. Individuálny plán Nina Š.
  3. Individuálny plán Zuzana Š.
  • 5.11.2018  od 8:30 hod. bude rodičovská skupina rodičov detí s PAS,
  • 22.11.2018 o 14:00 vernisážou zahájime 23. ročník výstavy "Výtvarný salón ZPMP 2018", výstava bude v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene,
  • 23.11.2018 od 9:00 hod. bude rodičovská skupina rodičov detí s PAS - skupina AS.