Pripravujeme

Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID-19:   povinnosť používať rúško platí  pre zamestnancov v priamom kontakte s klientom a pri príchode iných osôb ( aj rodičov ) do Symbie .

  • pripravujeme naše výtvarné práce na celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom "Výtvarný salón ZPMP 2022",
  • priebežne v skupinách robíme malé vzdelávacie stretnutia zamerané na tému ochrany životného prostredia ,
  • realizujeme projekt "Výsadba letničiek" - viac informácií bude v júnových aktualitách,
  • 1. júna 2022 budeme mať nácvik evakuácie pre prípad mimoriadnej udalosti,
  • krátke príbehy nám budú čítať členovia Rotary klubu Zvolen 21. júna 2022

Posledná aktualizácia: 27.5.2022