Pripravujeme

Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID-19:   povinnosť používať rúško platí  pre zamestnancov v priamom kontakte s klientom a pri príchode iných osôb ( aj rodičov ) do Symbie .

  • na konci júna 2022 sme naše  výtvarné práce na celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom "Výtvarný salón ZPMP 2022",
  • realizujeme projekt  "Výsadba letničiek" ,
  • realizujeme dva projekty zamerané na podporu individuálnych plánov našich klientov - projekt pre Filipa a projekt pre Laru,
  • 27.septembra 2022 budeme mať divadelné predstavenie, ktoré pre nás zabezpečila Trenčianska Nadácia Dr. Klaun,
  • pripravujeme jednodňový výlet do Bojníc - pravdepodobne  4. októbra 2022.

Posledná aktualizácia: 23.9.2022