Pripravujeme

Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID-19:   povinnosť používať rúško platí  pre zamestnancov v priamom kontakte s klientom a pri príchode iných osôb ( aj rodičov ) do Symbie .

 

  • plánujeme aktivity na rok 2023, stanovili sme si ciele na rok 2023, vyhodnocujeme dotazníky spokojnosti, máme rôzne školenia, 
  • v marci budeme robiť rôzne aktivity v rámci "Týždňa  mozgu" ,
  • rozdelíme výťažok z Vianočných trhov 2022 do jednotlivých tried,
  • 10. marca 2023 od 10:00 hod.  bude stretnutie našich prijímateľov sociálnej služby

Posledná aktualizácia: 7.3.2023