Opatrenia Covid-19

 • Oznam pre prijímateľov sociálnej služby z 5. júna 2020 - aktualizácia 26. júna 2020

  Podmienky poskytovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie:

  V súlade s Opatrením úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 02.06.2020 a v súlade s Usmernením k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou
  od 3. júna 2020 a následne od 8. júna 2020 v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja sa obnovuje poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Zvolen - stredisko Domov sociálnych služieb Symbia, ul. Moyzesova 50, 960 01 Zvolen nasledovne: 

  ...

 • Oznam pre prijímateľov sociálnej služby z 18. marca 2020

     Dôležitý oznam pre prijímateľov sociálnych služieb !