Opäť hračky z vrecúška

Projekt Hračky z vrecúška, ktorý sme realizovali s podporou Nadácie Orange žije svoj život aj po ukončení podpory z Nadácie - tak, ako sme si to naplánovali. I keď sme o projekte v minulosti na našej stránke už písali, pripomíname, že spoločne s mamičkami - dobrovoľníčkami sme vytvorili rôzne pomôcky pre deti s poruchou autistického  spektra. Pomôcky sme vytvorili z materiálu ktorý je príjemný na dotyk a uložili sme ich do látkových vrecúšok pretože  chceme, aby bola pre deti práca s pomôckami príjemná a zároveň sme zabezpečili štruktúrované miesto hračky v prostredí. Takto sme vyrobili viac ako 40 vrecúšok s hračkami a dnes ich používame v každodennej práci s deťmi v predškolskom a v mladšom školskom veku a požičiavame ich aj do rodín.

Pridala dňa: 2.12.2015
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA